Hành tây
Hành tây
14.000 VNĐ 15.000 VNĐ -7%
Dâu tây
Dâu tây
19.000 VNĐ 20.000 VNĐ -5%
Ngô
Ngô
19.900 VNĐ 20.000 VNĐ -1%
Ớt xanh
Ớt xanh
49.000 VNĐ 50.000 VNĐ -2%
Đỗ xanh
Đỗ xanh
30.000 VNĐ 32.000 VNĐ -6%
Sơ ri
Sơ ri
29.000 VNĐ 30.000 VNĐ -3%
Cà chua
Cà chua
19.000 VNĐ 20.000 VNĐ -5%