Hành tây
Hành tây
14.000 đ 15.000 đ -7%
Dâu tây
Dâu tây
19.000 đ 20.000 đ -5%
Ngô
Ngô
19.900 đ 20.000 đ -1%
Ớt xanh
Ớt xanh
49.000 đ 50.000 đ -2%
Đỗ xanh
Đỗ xanh
30.000 đ 32.000 đ -6%
Sơ ri
Sơ ri
29.000 đ 30.000 đ -3%
Cà chua
Cà chua
19.000 đ 20.000 đ -5%